Uitbreiding woning Muiden

Deze bestaande twee-onder-een-kap woning heeft nog een ruim stuk perceel langs de bestaande woning. Oorspronkelijk was het plan om een vrijstaande woning op het perceel te ontwerpen om op die manier een verbijzondering op de hoek aan de Muidertrekvaart te maken. Gemeente Gooise Meren heeft echter aangegeven geen zelfstandige woning op dit perceel te willen toelaten, maar een uitbreiding van het hoofdgebouw welke levensloopbestendig is wel toe te laten.

De huidige woning is aan de dijk van de Muidertrekvaart geplaatst, waardoor de achtertuin ca. één meter lager ligt dan de voordeur. De nieuwe uitbreiding van de woning is daarom in basis volledig gelijkvloer en voorzien van een lift. Er is géén eigen voordeur aan de dijk zijde gerealiseerd, achtertuin en woonkamer zijn op hetzelfde niveau.

Vanwege de bijzondere bestemmingsplan kansen, is er een intensief atelier opgestart met de stedenbouwkundige en juridische afdeling van de gemeente Gooise Meren. Waarin de ruimtelijke kaders en ontwerp varianten besproken zijn om tot een nieuw geheel te komen.

We hebben gezocht naar een ondergeschikt volume en architectonische eenheid met de bestaande twee-onder-een-kap woning. Omdat het toch een bijzondere en flinke uitbreiding van het hoofdgebouw is, hebben we de verbijzonderingen opgezocht in de kaders. Door dit in een volkern plaat met reliëf en twee grijstinten te laten verspringen ontstaat er toch een modern en speelse afronding van de straat als verbijzondering.